menu
 banner

Ons trainingsaanbod

Onze empathische docenten hebben begrepen dat de betrokkenheid van de cursisten uitsluitend verhoogt dankzij interactie en ludieke lesvormen.

Bekijk hier onze
trainingvideo

De meeste van onze trainingen worden in-company aangeboden. De cursist leert omgaan met eigen toestellen in een eigen werkomgeving en dat is ‘key’. Uiteraard bieden wij ook “open opleidingen” aan in onze aantrekkelijke leslokalen, verdeeld over België en Nederland. Een actueel overzicht van onze opleidingen kan je via ‘opleidingskalender’ terugvinden op onze website.

Via jouw eigen klantenportaal kan je steeds de aanwezigheidslijsten, evaluaties en opleidingsattesten opvragen. Sterker nog, je kan het saldo raadplegen in kader van Code-95 nascholing of bijhouden wanneer de volgende heropfrissing kan ingepland worden.

 • Nederlands op het werk in de huishoudhulpsector

 • Frans op het werk in de huishoudhulp sector

 • Klantgericht werken in de huishoudhulp sector

 • Materiaal- en productkennis in de poetssector

 • Werkorganisatie in de huishoudhulpsector

 • Huishoudelijk strijken

 • Preventie & veiligheid in de huishoudhulpsector

 • Ergonomie voor de huishoudhulp

 • Zuinig rijden

 • Wegcode & ongevalsaangifte

 • Verreikerbestuurder

 • Schaarlift

 • Opleiding rolbrug

 • Rij- en rusttijden & digitale tachograaf

 • Ramenwasser

 • Ladingzekering

 • Kleine brandbestrijding

 • Onafhankelijke Ademhalingsbescherming (IS-081)

 • Hoogwerker

 • Besloten ruimte (IS-007)

 • Bedrijfshulpverlener

 • Asbest eenvoudige handelingen

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die op de werkvloer beter wensen te communiceren met hun klant. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die op de werkvloer beter wensen te communiceren met hun klant. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van klantgericht werken. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van materiaal- en productkennis. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van werkorganisatie. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van strijken. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van preventie en veiligheid. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van ergonomie. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Meer info

Deze opleiding is gericht op chauffeurs C of D voor commercieel vervoer (professionele bestuurder), die de vakbekwaamheid dient te behalen en dus om de 5 jaar nascholing (35 uren) volgt bij een erkend opleidingscentrum. Het bewijs Code 95 verschijnt op het rijbewijs.

Meer info

De wegcode verandert regelmatig. Elk jaar komen er nieuwe regels bij. In deze opleiding wordt een update gegeven over de laatste wijzigingen. De parate kennis wordt getoetst tijdens tussentijdse quizvragen. Op deze manier worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Meer info

Deze opleiding is gericht op medewerkers die een verreiker dienen te hanteren en heeft als doel de cursist de gevaren van een verreiker te leren kennen alsook deze correct te hanteren.

Meer info

Deze opleiding is geschikt voor iedere medewerker die met een schaarlift handelingen dient uit te voeren en heeft als doel het correct leren hanteren van een schaarlift alsook omgaan met de bijhorende risico’s.

Meer info

Deze opleiding is geschikt voor alle medewerkers die een rolbrug bedienen en bestaat uit een heropfrissing alsook een training voor deze medewerkers. Ook is deze opleiding relevant voor toekomstige rolbrugbedienaars.

Meer info

De wetgeving voorziet strenge richtlijnen inzake rij- en rusttijden en het gebruik van de digitale tachograaf. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven i.v.m. deze regels en anderzijds het optimaal gebruik van de digitale tachograaf. Dit verhoogt tevens de rendabiliteit van jouw onderneming.

Meer info

Het beroep van ramenwasser is een avontuurlijke job die blootgesteld wordt aan tal van gevaren. We denken aan het gebruik van gevaarlijke en ecologische producten. Maar tevens het ‘veilig werken op hoogte’ mag niet onderschat worden. Vandaag herkent men uiteenlopende toepassingsgebieden in de sector op dit vlak. De welzijnswetgeving schetst geen specifiek opleidingsprogramma, maar stelt wel degelijk dat iedere medewerker een diepgaande opleiding moet gevolgd hebben, mits regelmatige heropfrissing.

Meer info

Dagelijks gebeuren er veel ongevallen met voertuigen vanwege een onstabiele lading. Deze ongevallen kunnen voorkomen worden door het toepassen van de geldende voorschriften. Voor chauffeurs is het van ontzettend belang om te begrijpen hoe een lading gezekerd wordt.

Meer info

Het doel van deze training is de cursist op te leiden om een kleine brand te bestrijden en verdere uitbreiding van de brandhaard te voorkomen. De theorie wordt tevens ook aangevuld met een aantal praktische blusoefeningen.

Meer info

De doelstelling van de training is veilig en efficiënt leren werken met autonome en niet-autonome ademhalingsbescherming, vaak wordt deze module ook gecombineerd met een opleiding ‘Veiligheidswacht bij besloten ruimte IS-007’.

Meer info

Deze training leert de cursist het bedienen van een hoogwerker rekening houdend met alle in acht te nemen veiligheidsvoorschriften. De training is geschikt voor alle medewerkers die een hoogwerker bedienen en werknemers die werken met een telescopische hoogwerker en/of schaarlift.

Meer info

Het doel van deze training is de cursist in staat te stellen om op een veilige manier betreding te doen van een besloten ruimte. Daarnaast zal de cursist in staat zijn te waken over de omstandigheden van een betreding en desgevallend over gaan tot een redding. Vaak wordt deze module gecombineerd met een opleiding ‘Onafhankelijke ademhalingsbescherming’ (IS-081).

Meer info

Een hulpverlening dient te gebeuren met de juiste voorkennis. Zo niet kan er heel wat mislopen. Daarom stelt de welzijnswetgeving terecht dat de training een verplicht onderdeel vormt van jouw veiligheidsplan. Onze EHBO-docenten beschikken over de nodige ervaring als ambulancier ofwel via het Rode Kruis. Als organisatie geniet Faros een erkenning bij de overheid.

Meer info

Het gebruik van asbest is al geruime tijd verboden, maar toch kan je er tijdens bepaalde werkzaamheden nog steeds aan worden blootgesteld. Daarom biedt Faros je een specifieke training die gericht is op personen die onregelmatig in aanraking komen met asbest en maximaal eenvoudige handelingen hierop uitvoeren.

Meer info

Ben je op zoek naar een klassieke wijze van lesgeven?

Dan Google je best even verder

Bij Faros training vind je uitsluitend opleidingen met een hoek af. Onze empathische docenten hebben begrepen dat de betrokkenheid van de cursisten uitsluitend verhoogd dankzij interactie en ludieke lesvormen. Lesgeven aan de hand van een lego-maquette, gsm-quiz, virtual reality, spelborden… Via deze moderne lestechnieken worden training opnieuw fun en bovenal steekt de cursist nog iets op.