menu
 banner

Ons trainingsaanbod

Opleiding besloten ruimte (IS-007)

Het doel van deze training is de cursist in staat te stellen om op een veilige manier betreding te doen van een besloten ruimte. Daarnaast zal de cursist in staat zijn te waken over de omstandigheden van een betreding en desgevallend over gaan tot een redding. Vaak wordt deze module gecombineerd met een opleiding ‘Onafhankelijke ademhalingsbescherming’ (IS-081).

De duurtijd van de opleiding is één dag, gevolgd door één dag examen. De prijszetting bedraagt 550 euro pp/dag en de locatie kan plaatsvinden in de opleidingscentra van Faros. Dankzij een mobiele trainingsunit is het mogelijk om deze bij jou ter plaatse te verzorgen. Opgelet: een examensessie dient minimaal 2 weken bij BeSaCC te worden aangevraagd.

De inhoud van het trainingsprogramma is tweeledig, bestaande uit theorie en praktijk.

Theorie:

 • Kenmerken
 • Wetgeving
 • Taken v.d. veiligheidswacht
 • Vergunningen
 • Risico’s en maatregelen
 • PBM’s en hulpmiddelen
 • Communicatie
 • Redding
 • Risicoanalyse

Praktijk:

 • PBM’s, hulp- en reddingsmiddelen
 • Controleren en toelichten van vergunning
 • Registratie en LMRA
 • Horizontale en verticale redding van slachtoffer
 • Hartmassage
 • Reddingtechnieken

De cursist dient minstens 18 jaar te zijn, medisch onderzocht te zijn en te voldoen aan de standaard PBM’s: helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, overall.

Om een attest IS-007 te behalen dien je te beschikken over een medische keuring en het certificaat IS-081 Onafhankelijke Ademhalingsbescherming. Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door een erkende exameninstelling. Het betreft een IS-007 certificaat en kent een geldigheidsduur van 3 jaar.

Omdat wij een erkend opleidingscentrum zijn, kan je voor al onze opleidingen subsidies verkrijgen via KMO-p en/of jouw sectorfonds. Als bouwbedrijf kan je genieten van het voordeel ‘winteropleidingen’.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons

Besloten ruimte (IS-007) Opleiding besloten ruimte (IS-007)