menu
 banner

Ons trainingsaanbod

Opleiding besloten ruimte (IS-007)

Het doel van de opleiding 'Besloten ruimte' is: het veilig betreden van een besloten ruimte en indien nodig over te gaan tot een redding.

Doelstelling

 • In staat zijn om een veilige betreding te doen van een besloten ruimte.
 • In staat zijn te waken over de omstandigheden van een betreding en desgevallend over te gaan tot een redding.

Vaak wordt deze module gecombineerd met een opleiding ‘Onafhankelijke Ademhalingsbescherming (IS-081).

Doelgroep

 • Betreders van een besloten ruimte.
 • Medewerkers die als buitenwacht instaan voor het veiligheidstoezicht tijdens betreding.

Duurtijd

Opleiding 1 dag, examen 1 dag.

Prijszetting

550 euro pp/dag.

Lesmethode

 • PowerPointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever, tevens VCA-examinator.
 • Geanimeerd met quizvragen, foto’s, video’s.
 • Trainingsunit, betredingsmiddelen, EHBO-pop.

Locatie

Opleiding kan plaatsvinden in de opleidingscentra van Faros. Dankzij een mobiele trainingsunit, is het mogelijk om deze bij u ter plaatse te verzorgen. Opgelet: een examensessie dient minimaal 2 weken bij BeSaCC te worden aangevraagd.

Programma

Theorie

 • Kenmerken
 • Wetgeving
 • Taken v.d. veiligheidswacht
 • Vergunningen
 • Risico’s en maatregelen
 • PBM’s en hulpmiddelen
 • Communicatie
 • Redding
 • Risicoanalyse

Praktijk

 • PBM’s, hulp- en reddingsmiddelen
 • Controleren en toelichten van ver gunning
 • Registratie en LMRA
 • Horizontale en verticale redding van slachtoffer
 • Hartmassage
 • Redding technieken

Toelatingsvoorwaarden

 • Min. 18 jaar.
 • Medisch onderzocht.
 • Standaard PBM’s: helm, veiligheidsschoenen- en handschoenen, overall.

Attest

Om een attest IS-007 te behalen dient men te beschikken over een medische keuring en het certificaat IS-081 Onafhankelijke Ademhalingsbescherming. Geslaagde deelnemers ontvangen een attest afgeleverd door een erkende exameninstelling. Het is IS-007 certificaat kent een geldigheidsduur van 3 jaar.

Premies

Omdat wij een erkend opleidingscentrum zijn, kan u voor al onze opleidingen subsidies verkrijgen via KMO-p en/of uw sectorfonds. Als bouwbedrijf kan u genieten van het voordeel ‘winteropleidingen’.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons

Besloten ruimte (IS-007) Opleiding besloten ruimte (IS-007)