menu
 banner

Ons trainingsaanbod

Preventie & veiligheid in de huishoudhulpsector

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van preventie en veiligheid. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren

4 uren.

Eindbeoordeling voorzien

Neen.

Blended leren

Neen.

Niveau

De opleiding wordt ontwikkeld op functieniveau.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot personen die willen starten als huishoudhulp binnen de dienstensector of die hun werksituatie meer werkbaar willen maken binnen het aspect van preventie en veiligheid. Er is geen bepaald diploma vereist maar een basiskennis is aangewezen.

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding bestaat uit een gedeelte theorie en voorbeelden uit de praktijk. Door het bestuderen van simulaties van een gezonde werkuitoefening verkrijgt de deelnemer de gewenste methoden en technieken. De deelnemer gaat vervolgens zijn verworven kennis leren toepassen in de praktijk via oefeningen.

De volgende onderwerpen worden behandeld :

 • Veiligheid in het verkeer : fiets, brommer, voertuig,…
 • Persoonlijk beschermingsmiddelen : soorten en gebruik
 • Algemene veiligheidsvoorschriften
 • Gevaarsymbolen en gevaarlijke situaties en producten (detergent, zeep,…)
 • Verhoudingen
 • Valgevaar : trapladder, trap,…
 • EHBO:
  • Soorten kwetsuren
  • Noodprocedures
  • Basisprincipes van eerste hulp
  • EHBO-materiaal : inhoud en correct gebruik

Geïnteresseerd?

Contacteer ons

Preventie & veiligheid in de huishoudhulpsector Preventie & veiligheid